Ceník

Poradenství a terapie

  • Cena za sobotní setkání 400 Kč (50 min).
  • Cena za setkání ve všední den 500 Kč (50 min).

Délka setkání je 50 min.

V případě zrušení domluveného setkání méně než 24 hodin předem si účtuji 50 % z domluvené částky. Pokud se na domluvené setkání klient nedostaví bez předchozí omluvy, pak je účtována sazba za setkání v plné výši.

Nemám smlouvu s pojišťovnami.  Setkání jsou plně hrazena klienty.