Jak pracuji

Ve své psychologické a psychoterapeutické praxi se věnuji zejména dětem a jejich rodinám. Ráda se s Vámi budu věnovat i tématu mateřství. Svou pomoc nabízím rovněž dospělým klientům. Podrobnější informace o tom, jaké služby nabízím, najdete zde.

Využívám zejména metody kognitivně-behaviorální terapie. Základem takové práce je postupné definování si problému, určení jasných cílů a společná domluva na průběhu naší spolupráce. S klienty pracuji na jejich myšlenkách, emocích, chování i tělesných prožitcích.

Jaká je kognitivně-behoviorální terapie

  • KBT je krátkodobá.
  • KBT je strukturovaná a cílená.
  • Terapeutický vztah je založen na otevřené a krátkodobé spolupráci.
  • Opírá se o poznatky teorie učení a kognitivní psychologie.
  • Zaměřuje se především na přítomnost a budoucnost.
  • Zaměřuje se na konkrétní, jasně dané problémy.
  • Stanovuje si konkrétní funkční cíle.
  • V KBT se zaměřujeme primárně na pozorovatelné chování a vědomé psychické procesy.
  • V KBT uplatňujeme vědeckou metodologii.
  • Cílem je soběstačnost klienta.

Snažím se ve své práci využívat poznatky, techniky a zkušenosti i z jiných psychoterapeutických směrů. Cílem je poskytnout optimální a individuální pomoc klientovi, která bude vycházet z jeho potřeb.

Při práci s dětskými klienty samozřejmě využívám takových metod, které odpovídají jejich věku a rozumovým schopnostem. S dětmi používáme terapeutické pískoviště, kreslení, modelování a spousty dalších rozmanitých pomůcek. Rodiče dětí jsou vždy průběžně informování o tom, na čem s jejich dítětem pracujeme, za jakým účelem a s jakým výsledkem. Při práci s dětmi velmi oceňuji spolupráci rodičů, mimo jiné s pomocí při plnění domácích úkolů.

Jsem vázána mlčenlivostí. Pokud by to pro Vás bylo důležité, můžete vystupovat v rámci naší spolupráce anonymně. V případě nezletilého klienta je třeba mít podepsaný souhlas rodičů.